Gå til innholdet

Enkeltemner, master

Studiene kan du ta som enkeltstående emner eller de kan bygges inn i en bachelor- eller mastergrad.
Det er gitt mulighet til å søke seg inn på enkeltemner innenfor de ulike masterstudiene. Opptakskravet til enkeltemner er det samme som til masterstudiet som emnet hører inn under. Søknadsfristen er 15. april. 

Enkeltemnene i masterutdanningene er primært forbeholdt masterstudentene, men ledige plasser tilbys også andre studenter.

Noen av våre videreutdanningstilbud kan være åpne for barnevernspedagoger, allmennlærere, sosionomer og sykepleiere og andre. Les om opptakskravene på de enkelte studienes nettsider.