Gå til innholdet

Fysisk aktivitet og språkutvikling

Mål:
Formålet med kurset er å gi kunnskap om hvordan utelek og fysisk aktivitet kan bidra til barns språkutvikling.
 


Barn har et kroppslig forhold til verden og gjennom fysisk aktivitet lærer barn om sine omgivelser og sin egen kropp. 

De siste årene har sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kognitive ferdigheter fått økt oppmerksomhet. Utelek og bevegelseslek i barnehagen er gode arenaer for språklig utvikling. 

Kurset vil omhandle ulike sider ved barns utvikling og kroppslige væremåte.

Ulike perspektiver på hvordan fysisk aktivitet og utemiljøet kan benyttes for å skape en arena for språkutvikling i barnehagen vil bli tematisert. 
Oppdatert