Gå til innholdet

Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv - studier i utlandet

(ABIP-siu)
Studiet består av en felles komponent på 15 studiepoeng som gis ved DMMH. Denne delen er felles med de som drar på casestudier i utlandet.  

De resterende studiepoengene tas ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon med et studieopplegg som skal godkjennes av DMMH før utreise. Studenten får studentstatus på linje med øvrige studenter ved den utenlandske studieinstitusjonen og avlegger studiepoeng-givende eksamener som godkjennes som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer ved DMMH.

Studier ved høgskoler og universitet hos våre samarbeidspartnere i Europa, USA og Sør-Afrika er studiepoeng-givende.
 
Oppdatert