Gå til innholdet

Internasjonalt semester barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse  3. studieår

Internasjonalt semester for linje med vekt på flerkulturell forståelse er lagt opp litt forskjellig fra de andre linjenes fordypning.
Studiet består av en felles obligatorisk komponent, Profesjonalitet i kulturelt mangfold, for barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse  på 15 stp som gis ved DMMH.

I tillegg til å gi studenten faglig fordypning i emner som er sentrale i en barnehage preget av mangfold vil emnet forberede de studentene som skal reise utenlands på studieopphold eller casestudier.

Dernest kan studenten velge mellom å fortsette sine studier ved DMMH, enten hjemme eller som casestudier i utlandet som gir 15stp, eller som studier i utlandet med minimum 15stp ved en høyere utdanningsinstitusjon

Profesjonalitet i kulturelt mangfold –  studier i utlandet


Denne modulen er et studium ved en utdanningsinstitusjon i utlandet som gir studiepoeng på minimum 15stp som regnes inn i bachelorgraden.

Studieopplegget skal godkjennes av DMMH før utreise. Studenten får studentstatus på linje med øvrige studenter ved den utenlandske studieinstitusjonen og avlegger studiepoeng-givende eksamener som godkjennes som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer ved DMMH.

Studier ved høgskoler og universitet hos våre samarbeidspartnere i Europa, USA og Sør-Afrika er studiepoeng-givende.
 

Profesjonalitet i kulturelt mangfold – Casestudie i flerkulturell forståelse

 
Studiet er for de som reiser ut til institusjoner som ikke gir studiepoeng.

Studenten gjør et casestudium hvor forståelsen av fagfeltet Early Childhood Education and Care settes inn i en kulturell og samfunnsmessig kontekst for på den måten å forstå vilkårene for barn og barndom rundt i verden.

Eksamen avlegges ved DMMH som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer.

Casestudier utføres i stor grad i barnehagepraksis i mellom-amerikanske og afrikanske land (unntatt Sør-Afrika) i samarbeid med DMMHs partnerinstitusjoner.
Du må sende inn eget søknadsskjema for opptak til studier eller casestudier i utlandet. Opptak til begge forutsetter gjennomført intervju.
 

 
Oppdatert