Gå til innholdet

Barnehagekonferanse: Har du BARE LEKT i dag? Lek og læring på barnehagevis

Årets barnehagekonferanse vil ha fokus på lek og læring i barnehagen.

Målgruppe

 Ansatte i barnehager, PPT, kommuner, fylkesmenn og høgskoler/universitet.

Forslag til ny rammeplan for barnehagen har skapt stort engasjement og vært grunnlaget for spennende og viktige diskusjoner. Hva er den beste barnehagepedagogikken til barnets og samfunnets beste nå og i framtiden? Kritiske røster har stilt spørsmål om det er en dreining mot økt læringstrykk uten den helhetlige tilnærmingen norske barnehager tradisjonelt har hatt.

På konferansen vil kjente fagpersoner fra Norge, Sverige og Danmark presentere ulike perspektiv på lek og læring i barnehagen. Hvordan ivaretas lek og læring i et regelperspektiv? Hvorfor er lek og trivsel viktig for læring og mestring? Sikres det nok tid til det barna selv definerer som lek? Blir voksne for ivrige til å lære bort? Er målrettet læring veien å gå? Opplever små barn høye forventninger og prestasjonskrav? Dette er noen av mange spørsmål som blir løftet fram på konferansen.

Konferansen er et samarbeid mellom DMMH, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, Malvik kommune og Utdanningsforbundet.
Oppdatert