Gå til innholdet

Kunstfaglig skapende fordypning

I dette emnet undervises det praktisk med individuell veiledning i skapende arbeid på verksteder, på teaterscener/i black box, i skriveprosess og i utøvende musikalske prosesser.

Emnet gir studenten mulighet til å arbeide i sitt valgte fagfelt basert på bakgrunn fra bachelor, for eksempel:

  • Kunst, kultur og kreativitet / tverrfaglig og multimodal fordypning (KKK i barnehagelærerutdanning): Fordypning i tverrfaglige og multimodale uttrykk. Studenten kan vektlegge et av kunstfagene.
  • Drama: Fordypning i barneteater, dramaforløp eller performance.
  •  Kunst og håndverk: Fordypning i verkstedarbeid med valgte materialer og teknikker. 
  • Musikk: Fordypning i musikkutøvelse, bruk av instrumenter og stemme. 
  • Litteratur: Fordypning i litteratur, tekst og bildeskaping
 
Oppdatert