Gå til innholdet

"Born to be wild" Boltrelek, lekeslåssing og risikofylt lek i barnehagen - Hamar

Målgruppe

Ansatte i barnehage og SFO

Mål:
Fagdagen har som mål å skape bevissthet om hvordan boltrelek, lekeslåssing og risikofylt lek har betydning for barns opplevelser, utvikling og læring. Dette er former for lek som forekommer hyppig i barnehagen, men som kan være utfordrende å forholde seg til for personalet i barnehagen.

  • Hva er boltrelek, lekeslåssing og risikofylt lek?
  • Hvorfor ønsker barn å drive med denne typen aktivitet
  • Hvilken betydning har denne formen for lek for barns utvikling?
  • Hvordan skal man gi muligheter for denne leken i barnehagen?
  • Hvilken betydning får sikkerhetsfokuset i samfunnet for barns muligheter til fysisk aktiv lek?
 
Oppdatert