Gå til innholdet

Lek og læring - diskurser og praksiser

Lek og læring kjennetegner barnehagens hverdag. 
I studieemnet Lek og læring – diskurser og praksiser presenteres og drøftes nyere forskning og ulike perspektiver på barns lek og læring i et jevnaldrings-, institusjons- og samfunnsperspektiv. Barnehagen er både en hverdagslivsarena og første del av utdanningsløpet, og spenninger knyttet til forholdet mellom danning, målstyring og normalisering diskuteres.

Emnet vil utfordre studentene til faglige kritiske analyser og drøftinger av ulike problemstillinger, i lys av barns rettigheter, politiske føringer og profesjonsperspektiv.
Oppdatert