Gå til innholdet

Master i barnehagekunnskap

 - barndom i et samfunn i endring 

Er du spesielt opptatt av pedagogisk kvalitet i arbeidet med barn?
Da er dette riktig masterutdanning for deg.

Dagens barndom kjennetegnes av mangfold og kompleksitet, en barndom som er innvevd i globale endringsprosesser. Gjennom denne masterutdanningen vil vi styrke kunnskapen om barn i barnehagealder og barndommens innhold. Vi ønsker også å videreutvikle den pedagogiske kvaliteten i arbeidet med barn, både for å ivareta barns rettigheter og for å utøve faglige og skjønnsmessige vurderinger.

Masterutdanningen passer for deg som:

 • er barnehage- eller førskolelærer og ønsker å videreutvikle og styrke din
  barne- og barnehagefaglige kompetanse
 • vil kvalifisere deg til høyere stillinger innenfor barne- og barnehagefaglig
  område på enhetsnivå, kommunalt, regionalt eller statlig nivå
 • ønsker en fagstilling innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i frivillig
  sektor, offentlige og private organisasjoner, eller opplæringsvirksomhet og
  kompetanseutvikling som stiller barnefaglige kunnskapskrav
 • vil kvalifisere deg til evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning i videregående skole, høgskole og universitet
 • tenker på å ta videre studier på ph.d.-nivå som i tverrfaglig barneforskning,
  pedagogikk, i profesjonsstudier eller i utdanningsvitenskap

  Modell over utdanningen:

  Modell master barnehagekunnskap copy
   

Pedagogisk leder / styrer i barnehagen
Gjennom dette studiet tilbyr DMMH kvalifisering som pedagogisk leder / styrer i barnehagen så fremt du som søker har en pedagogutdanning i bunn.

 

Oppdatert