Gå til innholdet

Naturfag & matematikk for barnehagen - Tenk på tusen

Studiet er et praksisrettet studie i emnet realfag.

Organisering

Studiet er tenkt som en etterutdanning for de som jobber med undervisning for barn, for eksempel førskole-/barnehagelærere, allmennlærere, ansatte i SFO og assistenter i barnehager.

Det blir i studiet lagt vekt på praktisk utøvelse, utforskning og eksperimentering i hverdagen. Faget handler om å bruke språket for å forstå verden. Å lære realfag og matematikk gir også evnen til kreativitet, fantasi og problemløsning.
Oppdatert