Gå til innholdet

Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling

Ledelse, organisasjonsutvikling, veiledning og kompetansebygging er aktuelle tema i dette studiet. 
Formålet med studiet er å gi studentene kunnskap om nyere forskning og teoretiske perspektiv på hvordan lærende organisasjoner ledes, endres og utvikles. 

Studiet fokuserer blant annet på ulike ledelsesteorier og arbeid med kvalitetsutvikling i offentlig sektor generelt, og i barnehagen spesielt. 

Studiet kvalifiserer blant annet til arbeid med pedagogisk-administrative oppgaver i skole- og barnehagesektoren på enhets,- kommune- og fylkesnivå. 

Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, veiledning og selvstendig arbeid med ulike oppgaver. 
 
Emner 
  • MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon, 15 stp.​
  • MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen, 15 stp.

Studiet Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling kan inngå enten som en del av Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk (denne mastergraden tilbys ikke nye studenter etter opptak 2016) eller inngå i Master i barnehageledelse ved DMMH
Oppdatert