Gå til innholdet

Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst

Sentralt i dette emnet er sårbarhet og resiliens, tema som teoretiseres og drøftes i forhold til barns oppvekstsvilkår, utvikling, lek og læring i barnehage og skole,
Temaet innlemmer også fokus på sosiale og emosjonelle vansker. Studentene utfordres både gjennom undervisning og veiledet praksis til å utvikle et kritisk blikk på diagnostiske begrep, ulike kartleggingsverktøy og tiltak i barnehage og skole. 

Undervisnings- og arbeidsformene varierer mellom forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, veiledet praksis. Vurderingsformen er tre dagers individuell hjemmeeksamen.
 
Oppdatert