Gå til innholdet

Søk studieplass

Bachelor barnehagelærerutdanning

Du søker om opptak til barnehagelærerutdanning heltid og deltid ved DMMH via Samordna opptak.

Ordinær søknadsfrist 15. april. Ved realkompetanse eller særskilt vurdering er søknadsfrist 1. mars.

Masterprogram

Søknad til mastergradutdanningene går via DMMHs søknadsweb.

Søknadsfrist 15. april med noen unntak, se det enkelte studiets nettside.


Videreutdanning

Du søker opptak til våre videreutdanninger på DMMHs søknadsweb.

Søknadsfrist 15. april med noen unntak, se det enkelte studiets nettside.

Oppdatert