Gå til innholdet

Søknad om overflytting

Søknad om overflytting (gjelder for 3. klasse)

Det er kun søknader som er mottatt før søknadsfrist 1. mars som vil bli behandlet,

Skriv hvilket studieprogram du søker overflytting til.
Oppgi høgskolen/universitet du søker overflytting fra.
Oppgi studieår, sted og varighet for de praksisstudiene du har deltatt i.

Kryss av for om du er under særskilt skikkethetsvurdering
Oppdatert