Gå til innholdet

Strategisk ledelse i barnehagen

I emnet strategisk ledelse inngår det en inngående drøfting av strategibegrepet knyttet til barnehagen som organisasjon. 
Både generiske og ressursbaserte strategier vil bli gjennomgått. Videre vil en få en innføring i praktisk strategiarbeid knyttet til barnehagen – fra strategisk analyse til implementering og vedlikehold av strategien. Her vil en også presentere og drøfte ulike verktøy og metoder for strategisk ledelse i barnehagen. Strategibegrepet vil også bli drøftet opp mot den politiske forståelsen av organisasjoner og maktbegrepet knyttet til ledelse i barnehagen.
Oppdatert