Gå til innholdet

Høgskolebiblioteket

Biblioteket gir tilgang til relevant og oppdatert faglitteratur, og veileder i referansehåndteringsverktøy og søketeknikk. Biblioteket er åpent for alle.

Søketjenester og skriveverktøy

Oria (bibliotekkatalogen) Google Scholar Søk & Skriv EndNote Clarify (Ordbøker)

Les mer om hvordan du bruker våre søketjenester til å finne litteratur til dine studier.

Andre bibliotektjenester

Fornye lån Les studentoppgaver på nett

Arkivering og formidling av forskningsresultater

Publiserer du vitenskapelige artikler eller kapitler, skal disse avleveres høgskolens vitenskapelige arkiv i BIBSYS Brage. Les mer om hvordan du leverer forskningsresultatet ditt for arkivering.

Leverer du bacheloroppgave eller masteroppgave har du mulighet til å signere en publiseringsavtale for å gjøre oppgaven din tilgjengelig i Oria og Google Scholar gjennom det vitenskapelige arkivet.

Oppdatert