Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Publikasjoner fra DMMH

DMMHs publikasjonsserie er innstilt, og ingen flere utgivelser kan påventes.
Følgende utgivelser kan fremdeles kjøpes og bestillinger sendes all@dmmh.no


Nr 2/08
Den voksne - i det gode samspillet i barnehagen
Redaktør: Asbjørn Hirsch

88 s. - kr. 110,-

Barnehagene i Trondhjems Asylselskap (TA) har de siste 3 årene deltatt i et landsdekkende utviklingsarbeid som kalles "Skal - skal ikke". Tanken bak prosjektet i TA er at gode voksne gir gode barnehager for barna. En måte å utvikle seg på som voksen er å reflektere over egen praksis. Personalet har observert hverdagssituasjoner i barnehagene, skrevet praksisfortellinger om sine opplevelser og reflektert over praksisfortellingene, alene og sammen med de andre i personalgruppa. Artikkelsamlingen bringer videre noen av erfaringene fra prosjektet.

Jubileumstidsskrift

Nr 2/07
Barns tilhørighet, Jubileumsskrift 1947 - 2007 Red.: Sturla Sagberg og Karin Helander 
104 s. - kr. 110,-

Jubileumsskriftet viser ikke bare et bredt spekter av synspunkter på barns tilhørighet, men gjenspeiler en måte å drive forsknings- og utviklingsarbeid på. Boken har blitt til gjennom en åpen mulighet for DMMH-ansatte til å utvikle skriveprosjekter. Derfor er det både rapporter, essays og vitenskapelige artikler, samt glimt fra internasjonalt samarbeid og kunstnerisk virksomhet. Vi håper våre bidrag kan være til inspirasjon for alle som er opptatt av hvordan barn kan finne seg til rette i vår mangfoldige verden og etter hvert være med på å endre den. DMMH ble til som en gave til norske barn i etterdønningene etter andre verdenskrig, da det bel klart at ingenting kan tas for gitt i et samfunn. Vi trenger samme årvåkenhet og engasjement i dag.

Nr 1/07
Møte med et kirkerom og "speranzas reise"
Av Ragnhild Steinholt
92 s. - kr. 100,-  

Publikasjonen handler om et teaterprosjekt for og med små barn (1-3 år) i Nidarosdomen. Prosjektet som beskrives og diskuteres, kan nok virke utfordrende på mange. Hvordan tenker vi om små barn og hva som "passer" for denne gruppa?  Hvilke tema kan man ta opp for og med barn ned til 1-årsalderen? Hvordan kommuniserer man med så små barn om vanskelige spørsmål, som for eksempel savn av foreldre? Hvordan kan kirken som institusjon - og kirken som rom - kommunisere med små barn? Hvordan forstår voksne hva barn er opptatt av?

 OBS!  Mange publikasjoner selges nå til spottpris - fra kr. 20,-.


Tematisk liste over publikasjoner som er gitt ut ved DMMH:

KVALITET I BARNEHAGEN

Nr. 4/91
Lokalt utviklingsarbeid i barnehagen 
av Vebjørg Tingstad og Ingeborg Dragland - 114 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 1/94
Me(h)r enn Mahren. Mahren Mehrens pedagogiske tenkning og praksis 
av Anne Norstrand. - 160 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 4/94
Kvalitet i familiebarnehagen. Konferanserapport.
Redaktører Birgit Malmo og Kari Berget. - 120 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 4/96
Eg skal laga meir, likevel. Perspektiver på temaarbeid i barnehagen 
av Monika Anna Røthle. -192 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 4/99
Er familiebarnehagen på vei inn i den etablerte barnehageverden?
Red. Kari Berget. - 102 s. - Tilbudspris kr. 40

Nr. 1/02
Førskolepedagogisk arbeid: Helt ikke stykkevis og delt?

Red. Ole Fredrik Lillemyr. - 96 s. - Tilbudspris kr. 80 

Nr. 1/03
Underveis – alltid? er andre rapport i prosjektet "Den norske barnehagekvaliteten".

Av Kari Kvistad prosjektleder. - 84 s. - Kr. 100

Nr. 1/04
Mot stadig nye mål... Tredje rapport i prosjektet "Den norske barnehagekvaliteten".

Av Frode Søbstad - 102 s. - Kr. 100

Nr. 2/04
Tiltak mot mobbing starter i barnehagen.
Av Margrethe Midtsand, Brit Minstad og Frode Søbstad - 100 s. - Kr. 100

Særtrykk:

Vågestykke. Rapport fra fadderprosjektet "Kvalitet i barnehage og SFO - utvikling av kompetanse gjennom prosessorienterte metoder" av Sølvi Hessen Schei - 80 s. - Kr. 75

 

BARN OG KULTUR

Nr. 4/00
En eldgammel barndom
Hadde folk i "gamle dager" den samme forståelsen av barn og barndom som vi har i dag?
Professor P. O. Tiller retter et kritisk lys mot en populær teori som innebærer at folk i middelalderen ikke hadde noen oppfatning av barndom som en egen livsfase. av Per Olav Tiller. - 64 s. - Tilbudspris kr. 20 

Nr. 4/92
Et nærmiljøprosjekt. Estetisk uttrykk gjennom formingsmaterialet leire 
av Mildrid Engelstad og Sølvi Hessen Schei. - 60 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 3/93
Barns tekstproduksjon i leik 
av Elin Traasdahl. - 288 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 3/95
TV-titting i et sosialiseringsperspektiv
av Vebjørg Tingstad. En studie av 5 småbarnsfamilier. - 73 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 4/95
Barndommen
Rapport fra konferansen "Den nordiske barndommen i et internasjonalt perspektiv". -176 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 1/98
Den offentlige og private barndommen. Retorikk, realiteter og idealer.
Konferanserapport.  
Red. Ivar Selmer-Olsen. - 96 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr.1/00
Handlaget leiketøy som kulturspeil 
Boka viser bilder av handlaget leiketøy fra ulike kulturer.
av Merete Helland-Hansen Skogseth. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 2/03
Mediebarndommen. Artikkelsamling basert på en konferanse i Trondheim 27. - 28. mars 2003.

Red. Ivar Selmer-Olsen og Svein Sando. - 112 s. - Tilbudspris kr. 90

Særtrykk:

Et sosiokulturelt perspektiv på lek og læring
Av Ole Fredrik Lillemyr og Frode Søbstad. - 28 s. - Kr. 60

"Kwesula sukela" - once upon a time.
How to use play drama and theatre in storytelling.
Av Anne Mari Larsen - 159 s. - Kr. 120

Children's rights in early childhood education in Africa and Norway.
Red.: Arve Gunnestad. 2003. - 140 s. - Kr. 100

The role of culture in early childhood education.
Red.: Arve Gunnestad. 2004 - 77 s. - Kr. 100

Early education for all.
Red: Arve Gunnestad. 2005 - 89 s. - Kr. 100

Veiledningshefter:

Formidling av kunst - Pedagogen som formidler av billedkunst i skole og barnehagen.
Et veiledningshefte av Brit Paulsen. - Tilbudspris kr. 40

 

BARNS BEHOV/KOMPETANSE

Nr. 1/99
Jeg vil, jeg vil, men får det ikke til. Om barn med motoriske problemer: "Fumlere"
av Anne Berg. - 80 s. - Tilbudspris kr. 60

Nr. 3/99
ISSLOTTET - Om barns bygging med is og snø som grunnlag for matematisk erfaring 
av Sunniva Johaug Ryen og Mari Sigrun Avdem. - 53 s. - Tilbudspris kr. 40

Nr. 2/00
Ut naturligvis! Barn, natur og uteaktiviteter

Red. Kjell Furuset. - 94 s. - Tilbudspris kr. 80

Nr. 3/00
Fra å være mye til å være noe mer - En studie
av relasjonen pedagog og barn med sosiale og emosjonelle vansker
av Randi Skog - 96 s. - Tilbudspris kr. 40

Nr. 1/05
Ute hele dagen!
Artikkelsamling basert på den første nasjonale konferansen om natur- og friluftsbarnehager. Red. Olav B. Lysklett - 108 s. - Kr. 110

Særtrykk:

The child - vulnerable and resourceful. Eds. Arve Gunnestad and Stella Nguluka. 2006. - 86 s. - Kr. 100

Språk- og kommunikasjonsvansker hos barn
av Palma Sjøvik (1993). Forsknings- og utviklingsarbeid ved DMMH. - 80 s. - Tilbudspris kr. 50

OVERGANGEN BARNEHAGE/SKOLE

Veiledningshefter:

Temaarbeid på småskoletrinnet.
Et veiledningshefte av Brit Paulsen (1997) - 52 s. - Tilbudspris kr. 20

 

YRKESROLLER OG LEDELSE

3-4/97
Førskolelærerens forståelse av pedagogisk lederskap
av Karen Johanne Hjort - 124 s. - Tilbudspris kr. 40

2/98
Fra tråsnella tè vya . Styreren som personalmessig og faglig leder
av Sissel Mørreaunet - 108 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 3/98
En lærer sjøl, vet du! Øvingslæreres erfaringer og opplevelser 
av Kari Johanne Kvistad. - 166 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 2/05
Skikkethetsvurdering i praksis, et etisk perspektiv.
Et innspill til øvingslæreres mange utfordringer.
Av Ranveig Sofie Lorentzen - 86 s. - kr. 100

Særtrykk:

Yrkesrollene i barnehagen.
Av Gunvor Løkken - Kr. 100

Hva er så spesielt med menn?
En kartlegging av menns og kvinners motivasjon for førskolelærerutdanning.
Av Åse Bratterud, Per Tore Granrusten og Ole Fredrik Lillemyr - Tilbudspris kr. 60

Er det så viktig da?
Motivasjon, involvering og mening blant lærerstudenter. Hovedrapport fra prosjektet "Førsteårsstudenten i fokus."
Av Åse Bratterud, Marit Bjorvand Børresen, Vibeke Glaser Holthe, Ole Fredrik Lillemyr og Dag Tangen. Utgitt 2003. - 136 s. - Tilbudspris kr. 100

 

DE MINSTE I BARNEHAGEN

Nr. 2/91
Den undervurderte ettåringen 
av Gunvor Løkken. Om små barns gruppeglede i barnehagen. - 55 s. - Tilbudspris kr. 40

Nr. 1/95
Så dem slepp å gjørra alt sjøl.
Barns forklaringer på hvorfor de viser omsorg.
av Marianne Schram. - 100 s. - Tilbudspris kr. 40

Veiledningshefter:

Sang og bevegelse for barn fra 0-3 år.
av Anne Berg. Kr. 50

OPPDRAGELSE OG VERDISPØRSMÅL

Nr. 3/94
"Kanskje det er meg som er problemet...?
Førskolelæreres oppfatning av religion og livssyn
av Karsten Schroeder - 97 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 2/96
"Det ska bli ækte overfor ongan ".
En undersøkelse om kristendom og kulturarv i barnehagen
av Sturla Sagberg - 124 s. - Tilbudspris kr. 20

Nr. 2/99
Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.
Red. Kari Emilsen. - 105 s. - Tilbudspris kr. 40