Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Avtalemaler til forlag

Dersom forlagets avtale ikke gir rett til egenarkivering, kan du bruke avtalemalene på denne siden for å tilføye en slik rettighet. Å beholde retten til egenarkivering er nødvendig for å gjøre det mulig å følge Open Access-politikk på DMMH og i Norge.
En Open Access-politikk ved DMMH eller i Norge generelt betyr ikke at du må publisere i et Open Access-tidsskrift. Du kan følge retningslinjene selvom du publiserer i et tradisjonelt tidsskrift så lenge du sikrer deg rettigheter til å arkivere forskningsresultatet ditt i et åpent tilgjengelig arkiv. Når du publiserer i tradisjonelle tidsskrift og arkiverer i BIBSYS Brage regnes dermed forskningsresultatet ditt som Open Access.

Bruk brevmalen sammen med utgivelsesavtalen og addendum når du skal avtale publisering med forlaget. Rettighetene som avklares er beskrevet i addendum, og begrunnelsen er gitt i brevet til forlaget.

Norsk versjon:
Brev til forlag eller tidsskrift (norsk)
Addendum (norsk)