Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Referansehåndtering og kildekritikk

Å vise til hvilke kilder du bruker i en oppgave eller vitenskapelig tekst er viktig for å vise leseren hvor du har innhentet informasjonen fra. Det å oppgi nøyaktige opplysninger om kildene du har brukt, både i den løpende teksten og i referanselisten, er nødvendig for å vise redelighet i det faglige arbeidet.

Referansehåndtering

Fra høsten 2021 følger Dronning Mauds Minne APA 7 som standard referansestil. For studieåret 2020/21 er det valgfritt om man følger APA 6 eller APA 7. På denne siden finner dere Manual for APA 7.

Biblioteket anbefaler studenter og ansatte å bruke referanseverktøyet EndNote og tilbyr veiledning ved behov. Høgskolen har kjøpt lisens på EndNote slik at alle kan for programmet på egen maskin. Les mer om hvordan du laster ned programmet til egen maskin og hvordan det best brukes på bibliotekets egen EnNote-side.

Søk og skriv har en god oversikt over hvordan du kan se på ulike kildetyper og hvordan disse bør vurderes.

Viko - en side fra NTNU Universitetsbiblioteket. Her får du hjelp til alt fra å lage problemstilling, finne kilder, hvordan du skal utforme oppgaven og referansehåndtering. Les om hvordan du skal sette inn referanser i løpende tekst, lære hva et indirekte sitat er og se hvordan ulike referansetyper skal se ut i litteraturlisten.

Kildekritikk

Store norske leksikon har en informasjonsside over temaet og hva kildekritikk innebærer.

Del rett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning. Her kan du lære med om opphavsrett og finne svar på spørsmål om dette.