Facebook
Gå til innholdet
Lukk

EndNote

EndNote brukes for å samle, organisere og finne igjen referanser og artikler. Det er et referansehåndteringsverktøy som brukes sammen med Word for å legge til referanser og lage litteraturlister.

Installasjon

Høgskolen har kjøpt lisens på EndNote slik at alle kan få EndNote på egen maskin. Logg deg inn på DMMHs programvareside (https://login.dmmh.no/sj/Download/EndNote/EndNote.html) for å laste ned EndNote til privat maskin.

Dersom du har en eldre versjon av EndNote og skal installere en ny versjon er det viktig å avinstallere den eldre versjonen først.

Veiledninger

DMMH-biblioteket har utviklet en egen veiledning som gir en grunnleggende innføring i bruk av EndNote. Denne finnes trykt i biblioteket og kan hentes der.

Bruke EndNote med Word

Ha EndNote med det riktige biblioteket åpent samtidig som du jobber i Word. Når du skal tilføye en referanse i teksten din, plasserer du markøren på ønsket sted og velger EndNote-fanen øverst i Word. Her kan du sette inn en referanse direkte, eller trykke på go to EndNote for å velge referanser derfra. Ved å bruke CTRL-tasten kan du velge flere referanser for å legge inn disse samlet.

Ved å høyreklikke på referansen i den løpende teksten og trykke Edit Citations kan du forandre på den. For eksempel kan du legge til sidetall, skjule forfatter eller tilføye en prefiks eller suffiks til referansen.

Du kan bytte referansestil ved å gå til EndNote-fanen i Word og velge style.