Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Bruk av biblioteket

Her finner du informasjon om hva du kan gjøre i biblioteket og hva DMMH-bibliotekarene kan hjelpe deg med.

Bibliotekets samlinger

Billedbøker, dvd-er, eventyrbøker, fag- og temabøker for barn, hovedsamlingen (fagbøker), lyrikk, offentlige publikasjoner, pensumsamling, skjønnlitteratur og tidsskrifter (trykt og elektronisk). i tillegg finnes flere eldre bøker i vårt magasin i kjelleren. Du kan søke etter bøkene i Oria eller spørre oss i skranken.

Innkjøpsforslag

Vi tar gjerne imot forslag til innkjøp av nye bøker. Kontakt biblioteket og legg ved informasjon om boka.

Kart - finne fram på campus

Sjekk ut romoversikten for å finne fram på campus DMMH.

Lese- og arbeidsplasser

Det er mange ulike leseplasser på biblioteket, fordelt på lesesalen, mesaninen, grupperom og sofagrupper ved hovedsamlingen.

Stille leseplasser finnes på mesaninen. Samtale skal ikke forstyrre andre. Sett mobiltelefonen på lydløs, og slå av lyd på bærbar pc. Vis hensyn. Leseplassene er tilgjengelige for alle og kan ikke reserveres.

Arbeidsplassene og grupperommene skal ryddes etter bruk.
Ta med deg alle personlige eiendeler når du forlater plassen. Ta vare på verdisakene dine.

Biblioteket

I biblioteket har vi to sofagrupper under mesaninen med 5-6 sitteplasser hver.

Lesesalen

Tre 5-mannsbord og tre 6-mannsbord. Her er det førstemann-til-mølla som gjelder.

Mesaninen

Over bibliotekrommet finner du mesaninen med grupperom og lese-/arbeidsplasser, samt en liten sittegruppe med 3 plasser.

30 PC- og leseplasser
2 grupperom: 217a + 217b

Grupperommene har plass til inntil seks personer. Grupperommene bestilles i TimeEdit, på samme måte som andre grupperom ved høgskolen. Det er veldig lytt ut mot leseplassene på mesaninen og resten av biblioteket, vis hensyn og pass på at samtale ikke forstyrrer andre.

Mat og drikke

Det er ikke tillatt å spise på biblioteket. Drikke kan nytes fra lukket beholder (flaske, kaffekopp med lokk, og lignende).

Låne og bestille

Lånekort, lånetid og lån fra andre bibliotek. Alt om hvordan du låner og bestiller fra bibliotekets samling og fra andre bibliotek, her finner du også våre låneregler.

Tilgang hjemmefra

Finn ut hvordan du leser elektroniske artikler hjemmefra og på reise.

Trådløst nett

Eduroam (education roaming) er et trådløsnett for utdanningsinstitusjoner i hele verden. Se DMMHs side for veiledning for oppkobling mot dette nettverket.

Utskrift/kopi/skann

Utskrifts-/skanne- og kopimuligheter ved DMMH.