Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilgang hjemmefra

Du trenger ikke å være på høgskolen for å lese elektroniske artikler. Ved å koble deg til det samme nettverket som på skolen, kan du bruke Oria, Google Scholar eller andre spesialdatabaser til å finne relevant litteratur hjemmefra eller på reise.

Hvordan lese elektroniske artikler hjemmefra

For å lese elektroniske artikler hjemmefra må du koble deg opp mot skolens nettverk. Dette gjøres ved hjelp av VPN.

Elektroniske artikler krever vanligvis at man er tilkoblet skolens nettverk. Siden VPN kobler maskinen opp mot dette nettverket, vil nettsider du besøker anse deg for å være på campus, selv om du sitter hjemme. Denne tilkoblingen gjør det derfor mulig å lese elektroniske artikler utenfor campus.

En VPN-klient er programvaren på datamaskinen som tar seg av oppkoblingen mot skolens nettverk.

Fremgangsmåte for å koble til skolens nettverk

  1. Gå først til nettsiden https://vpn.dmmh.no. Oppgi ditt Feide-brukernavn og -passord.

  2. I nettsiden som dukker opp, velg ditt operativsystem i nedtrekksmenyen «Download FortiClient», for eksempel Windows eller Mac.

    NB: Installasjonsfilene for MacOS har (per 24.09.2018) en bug som gjør at installasjonen henger. Last ned og bruk i stedet seneste versjon av FortiClient for å løse problemet.

  3. Installer programmet og følg instruksjonene i dialogene. Velg VPN only dersom installasjonen spør om hvilke komponenter som skal installeres.

  4. Inne i FortiClient må du legge inn tilkoblingsinformasjonen til DMMH. Legg inn vpn.dmmh.no i Connection Name, Description og Remote Gateway.
  5. Etter å ha lagt inn tilkoblingsinformasjonen, velg vpn.dmmh.no i nedtrekksmenyen og logg deg inn med brukernavn og passord.

    Brukernavnet og passordet er Feide-brukeren din, altså det samme som du bruker på It's Learning og StudentWeb, men uten den siste delen (@dmmh.no).

  6. Ved senere anledninger trenger du ikke å legge til tilkoblingsinformasjonen på nytt; FortiClient lagrer denne informasjonen. Du må koble til vpn.dmmh.no inne i FortiClient hver gang du ønsker å bruke bibliotekets ressurser hjemmefra.