Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Databaser og nettressurser

Litteraturdatabaser inneholder artikler fra flere tidsskrift, og gjør det enklere å finne relevant litteratur.

Tilgang hjemmefra eller på reise

Du trenger ikke å være på høgskolen for å lese elektroniske artikler. Ved å koble deg til det samme nettverket som på skolen, kan du bruke Oria eller Google Scholar til å finne relevant litteratur hjemmefra. Les mer om hvordan du kan lese elektroniske artikler hjemmefra.

DMMH Open

I det vitenskapelige arkivet finner du vitenskapelige artikler og kapitler produsert ved høgskolen, samt fremragende studentoppgaver på bachelor- og masternivå i DMMH Open (tidligere BIBSYS Brage). Velg DMMH Open i nedtrekksmenyen ved søkefeltet i Oria eller gå til nettsiden DMMH Open for å søke på blant annet bachelor- og masteroppgaver. 
Les mer om egenarkivering ved høgskolen her.

Tidsskrifter

Vi abonnerer på en rekke tidsskrifter innenfor DMMHs fagfelt. Vi har både fysiske og elektroniske tidsskrift og vi bestiller artikkelkopier fra tidsskrift vi ikke har tilgang til. Bibliotekets søketjeneste Oria søker gjennom artikler i disse databasene, men søk direkte i den aktuelle databasen kan ofte være bedre for mer spesialiserte søk. Er det et bestemt tidsskrift du ser etter, kan du søke det opp i Oria eller spørre oss i skranken.

Søk etter artikler i fulltekst

Fulltekstsøk gjør det mulig å søke etter nøkkelord gjennom artiklene, i tillegg til informasjonen rundt artiklene som tittel og forfatter. Gjennom biblioteket får du tilgang til flere databaser:

Idunn
norske og nordiske tidsskriftartikler.
Taylor & Francis Online
tidsskrifter i fulltekst innen vitenskap, teknologi, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.
Sage Premier
tidsskrifter innen samfunnsvitenskap, humaniora, miljø- og biovitenskap.
JSTOR
internasjonal artikkel- og bokdatabase.

Søk etter artikler i referansedatabaser

Referansedatabaser tilbyr ikke fulltekstsøk, men har ofte en større base med artikler spesifikt lagret for å gjøre det lettere å finne referanser.

Web of Science
internasjonal artikkel- og referansedatabase.
Norart
norske og nordiske tidsskriftartikler.
ERIC
internasjonal referansedatabase innen pedagogikk.
Ingenta
internasjonal artikkeldatabase.
SveMed+
skandinaviske tidsskriftartikler om helse og medisin.
DOAJ
Directory of Open Access Journals tilbyr søk og gjenfinning i åpne tidsskrift fra alle fagfelt.
Google Scholar
litteraturdatabase utviklet og vedlikeholdt av søketjenesten Google.

Diverse nettressurser

Lesekroken
Flerspråklig samling av eventyr på nett. Kontakt biblioteket for publikumspassord.
Nordic Base of Early Childhood Education and Care
artikkeldatabase med fag innen barnehage og tidlig barndom.
Helsebiblioteket
informasjon om blant annet barn og helse.
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbibliotekets nettbibliotek har fri tilgang til tilnærmet alle norske bøker utgitt før år 2000.