Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Finne litteratur

Hvordan finner du frem i bibliotekets fysiske samlinger og på nett i Oria. Hva har biblioteket trykt og hva finnes tilgjengelig på hylla...

Finne enkelte bøker eller artikler

Bruk bibliotekkatalogen Oria for å finne eller bestille bøker og andre dokumenter. Søk på: tittel, forfatter, emne og år.

Har du ISBN-nummeret for hånden anbefales det å søke på dette for å få tak i den aktuelle utgaven. For artikler er det gjerne et DOI-nummer som identifiserer artikkelen.

oria-soekefelt
Figur: Velg Alle bibliotek for å søke etter bøker i fagbibliotek i hele Norge.

 


Merk at kapitler i bøker ofte ikke er registrert i bibliotekkatalogen. I dette tilfellet må man søke på bokens tittel.

Merk deg også de ulike valgene for hvor i katalogen du vil søke. Standarden er at søket er begrenset til bøker og artikler i bibliotekets samling. Hvis du benytter fanen Alle bibliotek kan du søke etter bøker i alle universitets- og høgskolebibliotek i Norge, og hvis du huker av for Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til i avgrensningsskjemaet til venstre kan du søke etter artikler registrert over hele verden. Det er på denne måten du finner materiale for fjernlån.

inkluder-materiale
Figur: Velg Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til for å søke etter artikler og andre elektroniske ressurser som høgskolen ikke abonnerer på.

 


oria-vis-fulltekst
Figur: Husk å legge merke til tilgjengelighetsstatus og å undersøke fanen Vis fulltekst i søkeresultatet for å oppdage fulltekstversjon av artikler. Hvis artikkelen er tilgjengelig online og fanen vises er det stor sannsynlighet for at biblioteket har tilgang til artikkelen, og du trenger derfor ikke å legge inn en fjernlånsbestilling.

 

Finne litteratur på hylla

Det er to hovedsamlinger ved biblioteket. Fagbøker er plassert inne i hoveddelen av biblioteket, samme rom som skranken og stille lesesal på mesaninen. Skjønnlitteratur og barnebøker er plassert i rommet over gangen. Det er også et lukket lager i Astrid Watnes' hus som det er mulig å bestille bøker fra.

Skjønnlitteratur og barnebøker er ordnet i større grupper:

Hyllesignatur Beskrivelse
b[deweynummer] [Bokstav] Fagbøker for barn
bl [Bokstav] Bildebøker
b [Bokstav] Barnebøker
e [Bokstav] Eventyrbøker
Barn. lyr. [Bokstav] Barnelyrikk
Lyr. [Bokstav] Lyrikk
[Bokstav] Øvrig skjønnlitteratur

Faglitteratur er ordnet etter Deweys desimalklassifikasjon, som er et system for å dele inn litteratur etter emne og å forenkle gjenfinning på hylla. Systemet tar utgangspunkt i ti generelle kategorier:

Deweykode Beskrivelse
000 Referanse, informasjon og datamaskiner
100 Filosofi, psykologi og etikk
200 Religion
300 Samfunnsvitenskap
400 Språk
500 Naturvitenskap og matematikk
600 Medisin, teknologi og anvendt vitenskap
700 Kunst og fritidsaktiviteter
800 Litteratur
900 Historie, biografi og geografi

Disse kategoriene har «underemner» som er mer spesifikk inndeling av emner. Dette er på samme måte som at desimaltall er mer «generelle» eller unøyaktige jo færre tall, og motsatt at de er mer «spesifikke» eller nøyaktige jo flere tall.

dewey-resultat
Figur: Bruk Deweykoden i søkeresultatet i Oria til å finne boka på hylla.