Gå til innholdet

Finne litteratur

Det er store, til tider uhåndterbare mengder informasjon som er tilgjengelig gjennom biblioteket, og ethvert forskningsprosjekt krever en bevisst tilnærming til litteratursøk og innsamling av relevante tekster. Søkestrategier er metoder for å gjennomføre slike litteratursøk.

As you search for sources, you must be knowledgeably systematic, because if you miss an important one, you'll lose credibility.1

Finne enkelte bøker eller artikler

Har du en referanse til en bok eller en artikkel, er det enkleste å bruke bibliotekkatalogen Oria til å skaffe seg tilgang. For bøker er det enklest å benytte ISBN-nummeret til å finne den aktuelle utgaven. For artikler er det gjerne et DOI-nummer som identifiserer artikkelen.

Er det en bok biblioteket har i egen samling, kan du bruke knappen Finn og bestill til å se oppstillingssignatur og eventuelt sette seg på venteliste hvis boka er lånt ut. Artikler har oftest direktelenker til online versjon. Hvis biblioteket ikke har materialet i egen samling kan du søke etter bøker i alle fagbibliotek ved å bruke fanen Alle bibliotek over søkefeltet, eller huk av for Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til for å få fram artikler og andre elektroniske ressurser høgskolen ikke abonnerer på. Også disse kan man bruke knappen Finn og bestill med for å bestille materialet på fjernlån eller som kopi.

Les mer om hvordan du kan reservere og bestille materiale her.

oria-soekefelt.png

Illustrasjon 1 Velg Alle bibliotek for å søke etter bøker i fagbibliotek i hele Norge.

inkluder-materiale.png

Illustrasjon 2 Velg Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til for å søke etter artikler og andre elektroniske ressurser som høgskolen ikke abonnerer på.

Finne litteratur om emner (åpne søk)

Åpne søk er mer utfordrende enn søk etter enkelttitler, siden man ikke umiddelbart kan se om et materiale er relevant eller ikke. I slike situasjoner er det lurt å tenke gjennom hvilke ord eller termer man vil søke med, slik at søket blir mest mulig treffsikkert. Fagområder har gjerne sitt eget vokabular for å beskrive fenomener, idéer og situasjoner, og man finner ofte relevant litteratur ved å bruke dette vokabularet. Når bøker blir registrert i bibliotekkatalogen brukes slike emneord for å gjøre katalogpostene synligere og mer tilgjengelige. I bibliotekkatalogen Oria kan man søke på emneord og andre nøkkelord. For å komme i gang med emnesøk er det lurt å finne en enkelt bok man allerede vet er relevant for sin problemstilling (se avsnittet over) og gå inn på katalogposten for å se hvilke emneord som er brukt på boka.

oria-soekeresultat-emner.png

Illustrasjon 3 Bruk lenkene ved feltet Emner for å finne emneord som er brukt i bibliotekkatalogen.

Ved UiO er det utviklet en nettjeneste med et bedre grensesnitt opp mot emnesøk. Du kan navigere fra de mer generelle emnene ned til de mer spesielle emnene, og kontinuerlig se resultater på bøker i fagbibliotekenes felles bibliotekkatalog. Bøkene i resultatlisten er lenket opp mot universitetsbibliotekenes kataloger, men de er alle tilgjengelig på fjernlån.

For artikler er det mest hensiktsmessig å bruke spesialiserte litteraturdatabaser. I referansedatabasen ERIC, for eksempel, er det mulig å benytte fanen Thesaurus for å søke på emneord. Det som er viktig å merke seg i slike litteraturdatabaser er at emneordene ofte er kontrollerte, det vil se at de har en fast staveform og at de har tatt hensyn til synonymer. I ERIC er det derfor lurt å bruke funksjonen Browse Thesaurus for å oppdage akkurat hvilke emneord som er registrert i databasen.

En siste teknikk som ofte er brukt i forbindelse med åpne søk er såkalt omvendt siteringsanalyse, som innebærer å se på et gitt forskningsmateriale og finne ut hvem som har sitert det i andre forskningsmaterialer. Web of Science tilbyr slik analyse av siteringer på tvers av forskningsmaterialer. Denne teknikken gjør det lett å finne relatert litteratur når man allerede har én artikkel man vet er relevant for sin problemstilling. Man kan så navigere fra disse andre materialene til ytterligere andre relaterte materialer.

web-of-science-citations.png

Illustrasjon 5 Web of Science lar deg navigere i siteringsnettverket mellom forskningsmaterialer.

Bøker og nettsteder om søk og søketeknikk

Det er flere ressurser tilgjengelig som gir grundigere innføring i søketeknikk og det å finne litteratur:

Søk & Skriv
nettsted «laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.»
PhD on Track
nettsted som inneholder informasjon om søk og søketeknikk, mer egnet på master- og doktogradsnivå.
Digital studieteknikk : hvordan lære i informasjonssamfunnet
bok som tar for seg søk og gjenfinning i digitale kataloger.
The Oxford guide to library research
bok som går dypere inn i søk og gjenfinning, og tar også for seg leting i leksika og håndbøker.

Fotnoter:

1

Fra Kate L. Turabian, 2007, A manual for writers of research papers, theses, and dissertations, 7. utg., Chicago: The University of Chicago Press, s. 29.

Oppdatert