Gå til innholdet

Forskning

Cristin - det nasjonale forskningsinformasjonssystemet
DMMH Brage - DMMHs åpne publiseringsarkiv

EndNote - referansehåndteringsverktøy som er tilgjengelig for studenter og ansatte ved DMMH. Brukerhåndbok (fra Universitetsbiblioteket i Bergen).
Zotero - fritt tilgjengelig referansehåndteringsverktøy. Last ned Zotero. Introduksjonsfilm på YouTube.

UHR - Universitets- og høgskolerådet
NSD - Register over publiseringskanaler
Forskning.no  - Nordens største nettbaserte kanal for formidling av norsk og internasjonal forskning
Nordforsk - organ under Nordisk ministerråd med ansvar for nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning
BIN Norden - Nordisk netværk for børnekulturforskning i et humanistisk og æstetisk perspektiv
SocioWeb - Your independant guide to sociological resources on the internet.

Oppdatert