Gå til innholdet

Hovedfag- og masteroppgaver i drama

Bjørkvik, Anne:
Tilbud til barn i teaterbygningen i Prinsens gate 18/20, Trondheim, i perioden 1900-1937.
- Trondheim, Universitetet, 1983. Hovedoppgave i drama. DMMH: q792 B Magasin

Haukås, Annicke Gill:
Kunsten å spille for barn : en analyse av kvaliteten i fri scenekunst.
- Bergen, Høgskolen, 2002. Dramapedagogikk hovedfag. DMMH: q792 H Magasin

Kristoffersen, Børge:
Fokus på sosiatri : Jacob Levy Morenos bidrag fra et helhetlig perspektiv.
- Trondheim, Universitetet, 1993. Hovedoppgave i drama. DMMH: 302.3 K

Krogsæter, Solveig:
Tverrfagleg samarbeid i førskulelærarutdanninga; sett frå dei estetiske faga, og særleg dramafaget , sin synsstad. - Trondheim, Universitetet,1986. Hovedoppgave i drama. DMMH: q370.71 K

Larsen, Anne-Mari:
Fjersynsseeing og rollelek. - Trondheim, Universitetet, 1987. Hovedoppgave i drama. DMMH: q302.234 L

Paulsen, Brit:
Teaterdokker i barnehagen. - Trondheim, Universitetet, 1984. Hovedoppgave i drama. DMMH: q792 P

Steinholt, Ragnhild:
Makt på annen måte; et kjønnsperspektiv på Prosjekt 88/89 ved Teateret Vårt.rondheim, Universitetet, 1990. Hovedoppgave i drama. DMMH: q792 S Magasin

 

Oppdatert