Gå til innholdet

Hovedfag- og masteroppgaver i psykologi

Larsen, Mette: Forholdet mellom egenskaper i spedbarnsalderen og ferdigheter i førskolealderen; kan informasjonsbearbeiding og temperament predikere språk og intelligens. - Oslo, Universitetet, 1992. Hovedoppgave i psykologi. DMMH: q155.413 L Magasin

Lund, Lene K.: Krake søker make : en studie av jente- og gutterelasjoner i en barnehage. - Oslo, Universitetet, psykologisk institutt, 1997. Hovedoppgave i psykologi. DMMH: q372.234 L Magasin

Skjærvik, Line: Barns troverdighet i seksuelle overgrepssaker. - Oslo, Universitetet, 1994. Hovedoppgave i psykologi. DMMH: q364.15 S Magasin

Svegård, Hege: Førskolebarn i ulage – effekt på samspill med jevnaldrende : En observasjonsstudie av det sosiale livet i Moholt barnehage. - Trondheim, Universitetet, 2000. Hovedoppgave for profesjonsstudiet i psykologi. DMMH: q372.23 S

Sverdrup, Benedicte: Barns gjensidige vennskap, deres sosiale atferd og utvikling av resiliens. Oslo, 2008. (Masteroppgave i psykologi - Universitetet i Oslo, 2008). Klass: q371.9 S Elektronisk utgave

Toven, Siri:To ettåringer begynner i barnehage : en kvalitativ studie av relasjonsetableringen mellom barn og førskolelærer. - Oslo : Universitetet, 1999. Hovedoppgave i psykologi. DMMH: q372.231 T Magasin

Oppdatert