Gå til innholdet

Hovedfag- og masteroppgaver i sosiologi

Aglen, Ann-Monica Bakli: Barnehagen i offentligheten ; om begrunnelser og modeller i norsk og svensk barnetilsynspolitikk. - Oslo, Universitetet, 1999. Hovedoppgave i sosiologi. DMMH: q372.21 A Magasin

Andreassen, Hege Kristin: Menn i barnehagen : en sosiologisk analyse av kjønnsforståelser.- Tromsø : Universitetet, 2000. Hovedoppgave i sosiologi. DMMH: q372.234 A Magasin

Bredesen, Ole: Kule, analytiske og rå : en analyse av hvordan tre ansatte på en barnehageavdeling beskriver seg selv og sitt arbeid. - Oslo, Universitetet, 2000. Hovedoppgave i sosiologi. DMMH: q372.234 B Magasin

Evjen, Mona: Idrett for barn, idealer og virkelighet; en analyse av 6 lokalavisers presentasjon av barneidrett. - Oslo, Universitetet, 1984. Hovedoppgave i sosiologi. DMMH: q796.019 E

Larsen, Jannicke Winge: Furuskogen barnehage – enhetlig arbeidskultur eller individuell mestring som arbeidsorientering? Oslo, Universitetet: institutt fot sosiologi, 2001. DMMH: q372.23 L Magasin

Nilsen, Evald Peter: Barndommen som risikoprosjekt. - Trondheim 2004. Hovedoppgave i sosiologi. DMMH: q305.23 N Magasin

Røthing, Ragnhild: Mann i kvinneland : en kvalitativ studie av kjønnsforming blant menn i kvinnedominerte yrker. – Oslo 2006. – Masteroppgave i sosiologi – Universitetet i Oslo. Klass: q305.3 R Elektronisk utgave

Solberg, Stig: Menn i barnehagen : en sosiologisk studie av hvordan mannlige førskolelærere konstruerer sin arbeidsrolle. - Bergen, 2004. (Hovedoppgave i sosiologi - Universitetet i Bergen, 2004.) Klass: q372.234 S Elektronisk utgave

Svendsen, Anne: Barnehager i Nord-Trøndelag; utbygging, bruk og personalstabilitet. - Trondheim, Universitetet, 1985. Hovedoppgave i sosiologi. DMMH: q372.26 S Magasin

Svorken, Borghild B.R.: Samvær i småbarnsfamilier. - Oslo, Universitetet, 1995. Hovedoppgave i sosiologi. DMMH: q306.87 S Magasin

Valberg, Karen Marie K.: Det nye barnehagebygget : rom for barns beste? : en kvalitativ studie av barnehageansattes opplevelse av arbeidet med de yngste barna i det nye barnehagebygget. - Trondheim 2010 (Masteroppgave i sosiologi - NTNU, 2010.) Klass: 372.2 V Elektronisk utgave
Oppdatert