Gå til innholdet

Lånereglement for DMMHs bibliotek

Bibliotekets tilbud og tjenester er primært for studenter og ansatte ved Dronning Mauds Minne Høgskole, men enkeltpersoner utenfor DMMH kan låne fra våre samlinger. Når du låner på biblioteket ved DMMH, forutsettes det at du har satt deg inn i og akseptert lånereglementet.

Lån og lånekort

Studenter blir automatisk registrert som lånere ved studiestart, studentkortet er lånekort. Biblioteket utsteder egne lånekort til ansatte og eksterne lånere. Låner har ansvar for at de registrerte opplysningene er korrekte. Studenter må selv registrere endringer i Studentweb.

Alle dokumenter som tas med ut av biblioteket, skal være registrert som lån. Låner er personlig ansvarlig for alt som er registrert på lånekortet. Lån må fornyes eller leveres tilbake ved lånetidens utløp. Lån kan vanligvis fornyes dersom materialet ikke er reservert for andre. Låner kan selv fornye ved å logge på Oria.no og gå til Min konto. Det er mulig å reservere materiale som er utlånt. Låner kan selv reservere via Oria.no. Låner varsles på SMS og/eller epost når materialet er tilgjengelig. Hentefrist på reservert og bestilt materiale er 5 dager.

Lånetid

Vanlig utlånstid er 4 uker. Pensumbøker har 2 ukers lånetid. Disse bøkene er merket med rød tape. DVD-er, offentlige dokumenter etc. har også 2 ukers lånetid. Oppslagsverk kan lånes 1 dag. Bacheloroppgaver kan kun leses i biblioteket. MP3-spillere har 2 ukers lånetid. Videokameraer og annet utstyr har 1 dags lånetid.

Fjernlån

Fra andre bibliotek

Materiale som biblioteket ikke har selv, kan skaffes i form av kopier eller lån fra andre bibliotek. Utlånstiden bestemmes av eierbiblioteket, og det bør beregnes ca. ukes ventetid. Fjernlån effektueres kun for våre studenter og ansatte.

Til andre bibliotek

Nye bøker sendes på fjernlån først etter 4 måneder. Pensumlitteratur er forbeholdt egne lånere. Det kan også være restriksjoner på annen litteratur.

Inkalling av lån og erstatningsansvar

Biblioteket sender erstatningskrav dersom lån ikke fornyes eller leveres etter 2 innkallinger. Et erstatningskrav skal i tillegg til verdien av selve dokumentet, dekke bibliotekets utgifter ved innkjøp og registrering.

Priser ved erstatningskrav

Låneren betaler dokumentets innkjøpspris, minimum kr. 350,-, pluss et omkostningsgebyr.

Oppdatert