Gå til innholdet

Lær å søke etter litteratur

Biblioteket tilbyr kurs i hvordan man skal finne frem til den litteraturen man er på jakt etter. Kurset, som har en varighet på ca 30 minutter, gir opplæring i  hvordan man søker i litteraturdatabasene BIBSYS Oria og Idunn.
BIBSYS Oria er en felles database for alle universitets- og høgskolebibliotek i Norge. Den inneholder referanser til bøker, rapporter, avhandlinger, musikk, filmer, elektroniske dokumenter etc. Kurset gjennomgår:
  • Finne bestemte bøker når forfatter eller tittel finnes.
  • Søke etter litteratur på et bestemt emne. Hva er emneord, hvordan utvide eller avgrense søk?
  • Pålogging. Min konto. Bestille, Reservere litteratur.

Idunn
er en tidsskriftdatabase med 45 norske og nordiske fagtidsskrift i full tekst. Kurset gjennomgår:
  • Finne bestemte tidsskrifter og hefter.
  • Søke etter artikler innen et bestemt emne.
  • Avgrensningsmuligheter.
  • Utskrifter.

 

Oppdatert