Gå til innholdet

Øvrige lenker

Om utdanning
NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Utenlandske utdanningsinstitusjoner
KFF Kristne friskolers forbund

Diverse lenker
Barnehage.no - magasin
Barnehageforum.no
Diktregisteret - database over norske dikt hvor du kan søke på tittel, person, emne
Forkortelser
og akronymer
Sangindex - kombinert tittel- og førstelinjeregister til sanger publisert i Norge

Massemedier
Norsk lysingsblad
Universitetsavisa
Nasjonalbibliotekets oversikt over norske aviser og tidsskrifter på internett

Telefonkataloger
Telefonkatalog for NTNU, SINTEF og HIST

Kart
PCL kartsamling, Norgeskartet: kart over Norge fra Statens kartverk, Google Earth

Leksikon
Store norske leksikonWikipedia, Wikipedia - norsk 

Tekster
Dokumentasjonsprosjektet, Runebergprosjektet
Oppdatert