Gå til innholdet

Offentlig informasjon

Norge.no - offentlig informasjon og tjenester
Stortinget
Regjeringen.no
Lovdata - norske lover og forskrifter
Statistisk sentralbyrå

Om barnehagen
Framtidens barnehage : St.meld. 24 (2012-2013)
Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008-2010. Historisk arkiv
En helhetlig integreringspolitikk : St.meld. 6 (2012-2013)
Lov om barnehager
Med forskertrang og lekelyst : NOU 2010:8 - Kunnskapsdepartementet
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Strategi for kompetanse og og rekruttering i barnehagen
Temahefter - Tilhører rammeplan 2006. Historisk arkiv
Tid for lek og læring : St.meld. 19 (2015-2016)
Til barnas beste : NOU 2012:1
Om barnehager fra Utdanningsdirektoratet 

Om utdanning
Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet : St.meld. 28 (2015-2016)
Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning
Kultur for kvalitet i høyere utdanning : St.meld. 16 (2016-2017)
NOKUT

Andre lenker
En helhetlig integreringspolitikk : St.meld. 6 (2012-2013)

Oppdatert