Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Reglement for bruk av biblioteket

Bibliotekets tilbud og tjenester er primært for studenter og ansatte ved Dronning Mauds Minne Høgskole, men enkeltpersoner utenfor DMMH kan låne fra deler av samlingen. Når du låner på biblioteket ved DMMH, forutsettes det at du har satt deg inn i og akseptert lånereglementet.

Lån og lånekort

Studenter blir automatisk registrert som lånere ved studiestart, og studentkortet benyttes også som lånekort. Biblioteket utsteder egne lånekort til ansatte og eksterne lånere. Låner har ansvar for at de registrerte opplysningene er korrekte, og studenter registrerer selv alle slike endringer i Studentweb.

Alle dokumenter som tas med ut av biblioteket, skal være registrert som lån. Låner er personlig ansvarlig for alt som er registrert på lånekortet. Lån må enten fornyes eller leveres tilbake ved lånetidens utløp. Lån kan vanligvis fornyes dersom materialet ikke er reservert for andre. Låner kan selv fornye ved å logge på Oria.no og gå til Min konto. Det er mulig å reservere materiale som er utlånt. Låner kan selv reservere via Oria.no, og låner som har reservert materialet, varsles på SMS og/eller epost når materialet er tilgjengelig. Hentefrist på reservert og bestilt materiale er 5 dager.

Studenter fra deltid/samlingsbaserte/arbeidsplassbaserte studier ved DMMH kan søke om å få lånt materiale, og kopier fra bibliotekets samlinger kan bli sendt til et lokal bibliotek. Låner er ansvarlig for at adresse, telefon og e-post til en hver tid er korrekte, og sørger selv for retur av bøkene.

Studenter ved andre universitet og høgskoler, samt andre eksterne brukere, er velkomne til å bruke biblioteket. Materiale som er  tilgjengelig i biblioteket kan ikke reserveres, og pensumbøker og diktafoner lånes ikke ut til eksterne lånere.

Lånetid

Vanlig utlånstid er 4 uker. Pensumbøker har 2 ukers lånetid. Disse bøkene er merket med rød tape. DVD-er, offentlige dokumenter etc. har også 2 ukers lånetid. Oppslagsverk og bacheloroppgaver kan leses i biblioteket. Diktafoner har 1 ukers lånetid.

Deltid/samlingsbaserte/arbeidsplassbaserte studenter ved DMMH og studenter i praksis- periode har samme lånetid som andre ved DMMH.

Fjernlån

Fra andre bibliotek

Materiale som biblioteket ikke har selv, kan skaffes i form av kopier eller lån fra andre bibliotek. Utlånstiden bestemmes av eierbiblioteket, og det bør beregnes ca. en ukes ventetid. Fjernlån utføres kun for våre studenter og ansatte.

Til andre bibliotek

Pensumlitteratur er forbeholdt egne lånere. Nye bøker på utstilling i biblioteket sendes på fjernlån først etter de er tilbake i ordinær samling. Det kan også være restriksjoner på annen litteratur.

Innkalling av lån og erstatningskrav

Det sendes ut purringer på forfallsdato og 14 dager etter forfallsdato. Ved andre gangs purring blir låneren blokkert fra å låne annet materiale fra samlingen.

Biblioteket sender erstatningskrav dersom lån ikke fornyes eller leveres etter andre gangs purring. Et erstatningskrav skal i tillegg til verdien av selve dokumentet, dekke bibliotekets utgifter ved innkjøp og registrering.

Erstatningskravet kan også innfris ved å kjøpe og levere et identisk dokument.

Priser ved erstatningskrav

Låneren betaler dokumentets innkjøpspris, minimum kr. 350,-, pluss et omkostningsgebyr.

Lese- og arbeidsplasser i biblioteket

Det er 90 leseplasser på biblioteket, fordelt på lesesalen, mesaninen, grupperom og enkeltplasser ved hovedsamlingen.

Stille leseplasser finnes på mesaninen. Samtale skal ikke forstyrre andre. Sett mobiltelefonen på lydløs, og slå av lyd på bærbar pc. Vis hensyn.

Leseplassene er tilgjengelige for alle og kan ikke reserveres.

Grupperommene har plass til inntil seks personer. Grupperommene bestilles i TimeEdit, på samme måte som andre grupperom ved høgskolen.

Arbeidsplassene og grupperommene skal ryddes etter bruk.

Ta med deg alle personlige eiendeler når du forlater plassen. Ta vare på verdisakene dine.

Mat og drikke

Det er ikke tillatt å spise på biblioteket. Drikke kan nytes fra lukket beholder (flaske, kaffekopp med lokk, og lignende).

Vedtatt av prorektor for FoU Ingar Pareliussen
4. februar, 2019.