Gå til innholdet

Samlingen

Biblioteket har flere samlinger, både fysiske og elektroniske. Samlingene skal hovedsakelig støtte studenter og ansatte ved Dronning Mauds Minne, men er tilgjengelige for eksterne ved ledig kapasitet. Les mer om hvordan du finner bøker og artikler i samlingen vår.

Boksamling og pensumlitteratur

Vi kjøper inn pensumbøker og sekundærlitteratur til alle emner og studieprogrammer ved DMMH. Du kan søke etter bøkene i Oria eller spørre oss i skranken hvis du lurer på hvor pensumlitteraturen din står.

Tidsskrifter

Vi abonnerer på en rekke tidsskrifter innenfor DMMHs fagfelt. Vi har fysiske tidsskrift og elektroniske tidsskrift, og vi bestiller artikkelkopier fra tidsskrift vi ikke abonnerer på. Er det et bestemt tidsskrift du ser etter, kan du søke det opp i Oria eller spørre oss i skranken.

Litteraturdatabaser

Tilnærmet alle artikler er registrert i Oria, men skal du gjøre mer spesialiserte søk opp mot fagdatabaser kan du bruke litteraturdatabasene biblioteket abonnerer på.

Vitenskapelig arkiv

Biblioteket arkiverer vitenskapelige artikler og kapitler produsert ved høgskolen, samt fremragende studentoppgaver på bachelor- og masternivå i BIBSYS Brage. Les mer om egenarkivering ved høgskolen her.

Innkjøpsforslag

Vi tar gjerne imot forslag til innkjøp av nye bøker. Kontakt biblioteket og legg ved informasjon om boka.

Oppdatert