Gå til innholdet

Samlingen

Biblioteket har flere samlinger, både fysiske og elektroniske. Samlingene skal hovedsakelig støtte studenter og ansatte ved Dronning Mauds Minne, men er tilgjengelige for eksterne ved ledig kapasitet.

Samlingen

Boksamling og pensumlitteratur

Vi kjøper inn pensumbøker og sekundærlitteratur til alle emner og studieprogrammer ved DMMH. Du kan søke etter bøkene på Oria eller spørre oss i skranken hvis du lurer på hvor pensumlitteraturen din står.

Tidsskrifter

Vi abonnerer på en rekke tidsskrifter innenfor DMMHs fagfelt. Vi har fysiske tidsskrift og elektroniske tidsskrift, og vi bestiller artikkelkopier fra tidsskrift vi ikke abonnerer på. Er det et bestemt tidsskrift du ser etter, kan du søke det opp i Oria eller spørre oss i skranken.

Litteraturdatabaser

Alle tidsskrift er i utgangspunktet registrert i Oria, men skal du gjøre mer spesialiserte søk opp mot fagdatabaser kan du bruke litteraturdatabasene biblioteket abonnerer på.

Innkjøpsforslag

Vi tar gjerne imot forslag til innkjøp av nye bøker. Bruk kontaktskjemaet og legg ved informasjon om boka.

Oppdatert