Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Samlingen og elektroniske databaser

Biblioteket har flere samlinger, både fysiske og elektroniske. Samlingene skal hovedsakelig støtte studenter og ansatte ved Dronning Mauds Minne, men er tilgjengelige for eksterne ved ledig kapasitet.

Boksamling og pensumlitteratur

Vi kjøper inn pensumbøker og sekundærlitteratur til alle emner og studieprogrammer ved DMMH. Du kan søke etter bøkene i Oria eller spørre oss i skranken hvis du lurer på hvor pensumlitteraturen din står.

Innkjøpsforslag

Vi tar gjerne imot forslag til innkjøp av nye bøker. Kontakt biblioteket og legg ved informasjon om boka.

Databaser og nettressurser

Tilnærmet alle artikler er registrert i Oria, men skal du gjøre mer spesialiserte søk opp mot fagdatabaser kan du bruke de ulike databasene og nettressursene biblioteket abonnerer på.

Tidsskrifter

Vi abonnerer på en rekke tidsskrifter innenfor DMMHs fagfelt. Vi har fysiske tidsskrift og elektroniske tidsskrift og vi bestiller artikkelkopier fra tidsskrift vi ikke har tilgang til. Er det et bestemt tidsskrift du ser etter, kan du søke det opp i Oria eller spørre oss i skranken.

Vitenskapelig arkiv

Biblioteket arkiverer vitenskapelige artikler og kapitler produsert ved høgskolen, samt fremragende studentoppgaver på bachelor- og masternivå i DMMH Open (tidligere BIBSYS Brage). Velg DMMH Open i nedtrekksmenyen ved søkefeltet i Oria eller gå til nettsiden DMMH Open for å søke på blant annet bachelor- og masteroppgaver.  Les mer om egenarkivering ved høgskolen her.