Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Skriving og referansehåndtering

Trenger du ekstra veiledning til skriving og referering i oppgavene dine, kan biblioteket bistå med faglitteratur og referanseverktøy.

Oppgaveskriving og skriving av fagtekster

Norsk APA 7 manual
En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil. Manualen har tre hoveddeler: henvisninger i teksten, utforming av referanselister, og en eksempelsamling med vekt på eksempler spesifikt for norske kildetyper (som læreplaner og stortingsmeldinger).

Skriving av fagtekster på DMMH, er høgskolens egen side med generell informasjon om krav til fagtekster som produseres på skolen. Her kan du lese om krav til referanser og kilder, retningslinjer og en guide for hvordan du setter opp store dokumenter i Word.

Søk & Skriv, en informasjonsside for studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå, her kan du lære mer om hele skriveprosessen og om hvordan du best kan finne og bruke ulike kilder, samt hjelp til referansehåndtering.

Skrivehjelp fra NTNU - senter for faglig kommunikasjon. Her får du nyttige råd og tips for å skrive bedre akademiske oppgaver.

PhD on Track inneholder gode og praktiske råd om søk og gjenfinning, systematiske søk og literature reviews. Tekstskriving på masternivå og bidrag til forskningstidsskrift innebærer også en bredere utforsking av fagfeltet.

Referansehåndtering og kildekritikk

Å vise til hvilke kilder du bruker i en oppgave eller vitenskapelig tekster er viktig for å vise leseren hvor du har innhentet informasjonen fra.

Biblioteket anbefaler studenter og ansatte å bruke referanseverktøyet EndNote, og tilbyr veiledning ved behov. For mer informasjon om hvor du finner ulike hjelpesider fra andre høgskoler og universitet, se bibliotekets egen side om referansehåndtering og kildekritikk.
Gå videre inn på NTNU Viko, Søk og Skriv eller Kildekompasset for å lære mer, hver av disse sidene går inn på samme tema på hver sin måte.

DMMH Open

Biblioteket arkiverer vitenskapelige artikler og kapitler produsert ved høgskolen, samt fremragende studentoppgaver på bachelor- og masternivå i DMMH Open (tidligere BIBSYS Brage). Les mer om egenarkivering ved høgskolen her.

Clarify - Ordbøker

Som student eller ansatt på Dronning Mauds Minne har du tilgang til ordboktjenesten Clarify, som tilbyr ordbøker i mange forskjellige språk. Mer om Clarify.

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem. Her finner du resultater og prosjekter til forskere og forskningsgrupper ved Cristins medlemsinstitusjoner.

Egenarkivering ved DMMH

Høgskolen legger til rette for denne formidlingen gjennom digitalarkivet DMMH Open (tidligere BIBSYS Brage). Les mer om egenarkivering på DMMH og hvordan du går frem på denne siden.

Forskning og utvikling for ansatte

DMMH er ledende innenfor forskning og utviklingsarbeid knyttet til barn, barndom og barnehage. Se DMMHs egen side om FOU for ansatte.