Gå til innholdet

Særlig aktuelt for studenter

Generelle lenker
Studentsamskipnaden Sit
Trondheims offisielle nettsted
Menn i barnehagen
Studentersamfundet
ISFIT - International Student Festival in Trondheim
Statens lånekasse
Legathåndboken
Velferdstinget
Under Dusken - studentavisa i Trondheim
Forbundet mot rusgift
Pensum.no - faglitteratur på nett

Pensumrelaterte lenker - fulltekst
The child care transition (Adamson, P. 2008)
Alle teller mer (Østrem, S. o.a.)
Barn og rom : refleksjoner over barns opplevelse av rom
En barnelitteratur under påvirkning av Lotta Olsson (Barnebokkritikk.no)
Cross-cultural child research : ethical issues
FNs konvensjon om barnets rettigheter
Fortell! Fortell! av Widar Aspeli
Fra bruker til borger - NOU 2001:22
Hvordan kan bildebøker stimulere språklig bevissthet og leselyst av Dag Bern og Lise Hellerud
Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet
Likeverdig opplæring i praksis! Kunnskapsdepartementet
Måltider, fysisk aktivitet og mijørettet helsevern i barnehagen / Helsedirektoratet
Pedagogikk og estetikk av Mette Moe (Barnebokkritikk.no)
St.meld. 17 (2005-2006) 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold
Rammeplaner for høyere utdanning
Rett til læring - NOU 2009:18
The State of the world's children 2006 - Excluded and invisible
The State of the world's children 2007 - Women and children
Storjord, Marianne: Samiske barnehagers historie. 2009
Trenger barn barnebøker? av Inger Østenstad (Barnebokkritikk.no)
White paper on intercultural dialogue "Living together as equals in dignity" - Europarådet
Å se barn som subjekt av Berit Bae

IKT i leik og læring - nettressurser

http://home.hib.no/mediesenter/animasjonsverksted/barn/www/
http://zipzap.dk/Forside.html
http://www.multimedia.skolutveckling.se/
http://www.playware.dk/
http://www.itu.no/Oppdatert