Gå til innholdet

Tilgang hjemmefra

Du trenger ikke å være på høgskolen for å lese fagartikler. Ved å koble deg til det samme nettverket som på skolen, kan du bruke Oria, Google Scholar eller andre spesialdatabaser til å finne relevant litteratur, hjemmefra.

Oppsett for tilkobling mot skolens nettverk

For å koble til skolens nettverk må du installere en VPN-klient.

A virtual private network (VPN) extends a private network across a public network, and enables users to send and receive data across shared or public networks as if their computing devices were directly connected to the private network.

Wikipedia, (2018), Virtual private network.

VPN er verktøyet som lar studenter og ansatte ved høgskolen bruke bibliotekets ressurser som om de var på campus. En VPN-klient er programvaren på datamaskinen som tar seg av oppsettet av VPN.

  1. Gå først til nettsiden https://vpn.dmmh.no. Oppgi ditt Feide-brukernavn og -passord.

  2. I nettsiden som dukker opp, velg ditt operativsystem i nedtrekksmenyen «Download FortiClient», for eksempel Windows eller Mac.

    NB: Installasjonsfilene for MacOS har (per 24.09.2018) en bug som gjør at installasjonen henger. Last ned og bruk istedet seneste versjon av FortiClient for å løse problemet.

  3. Installer programmet og følg instruksjonene i dialogene. Velg VPN only dersom installasjonen spør om hvilke komponenter som skal installeres.

  4. Inne i FortiClient må du legge inn tilkoblingsinformasjonen til DMMH. Legg inn vpn.dmmh.no i Connection Name, Description og Remote Gateway.
  5. Etter å ha lagt inn tilkoblingsinformasjonen, velg vpn.dmmh.no i nedtrekksmenyen og logg deg inn med brukernavn og passord.

    Brukernavnet og passordet er Feide-brukeren din, altså det samme som du bruker på It's Learning og StudentWeb, men uten den siste delen (@dmmh.no).

  6. Ved senere anledninger trenger du ikke å legge til tilkoblingsinformasjonen på nytt; FortiClient lagrer denne informasjonen. Du må koble til vpn.dmmh.no inne i FortiClient hver gang du ønsker å bruke bibliotekets ressurser hjemmefra.

Oppdatert