Gå til innholdet

Egil Stenhaug Strand 4. klasse, Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid

«Jeg får ikke bare kunnskap fra de som utdanner meg men også fra klassen.»
Hjemsted: Stjørdal, 28 år


Jeg jobbet i barnehage under siviltjenesten. Så fortsatte jeg å jobbe som vikar mens jeg studerte sosialantropologi på NTNU. I løpet av studietiden jobbet jeg mer og mer i barnehagen. Selv om jeg er glad i faget syntes jeg det var mer meningsfullt, og til slutt hadde jeg fulltidsjobb som assistent i barnehagen.

En kollega av meg begynte å studere på DMMH, samtidig som hun jobbet i barnehagen. Jeg ble inspirert av henne og skjønte jeg ikke trengte å slutte i jobben for å bli barnehagelærer. Derfor søkte jeg opptak på deltidsutdanningen.

Jeg var litt redd for å bli eldst i klassen, og vurderte lenge om jeg virkelig skulle begynne på studiet, men det har vært veldig fint for meg. Klassemiljøet er veldig godt.

Å jobbe og studere samtidig gjør at jeg får kombinert teori og praksis på en meningsfull måte. Det er også veldig givende å gå i en klasse med andre som innehar kompetanse fra praksisfeltet. Det er så mange forskjellige erfaringer i klassen, jeg får ikke bare kunnskap fra de som utdanner meg men også fra klassen.

Det er viktig for meg å kunne kombinere jobb og skole, begge deler gir inspirasjon. Jeg får både lyst til å lære mer og til å jobbe mer.

Å arbeide mens man studerer krever litt, det har blitt noen ekstra tak i helger og kvelder. Samtidig har det har også lært meg mye, og arbeidet har vært meningsfullt. Lærere våre er veldig dyktige og inspirerer både i forhold til teori og til praksis. Jeg får mange tips som jeg kan bruke direkte i jobben min.

Det som har gitt meg mest i studiet har vært praksisperiodene. Det er spennende å se forskjellige barnehager og få innsyn i mangfoldet og variasjonen. I en deltidsklasse blir man kjent med folk som jobber i mange forskjellige barnehager, det er flott å skaffe seg et nettverk.

Jeg jobber også med barne- og familieteater. Dramaundervisningen på DMMH har gitt meg veldig mye. Vi har hatt mange diskusjoner om hva teater for barn er og det er flott å ha forskningsarbeid å støtte seg på.

Det finnes mange stereotypier om menn i barnehagen. Men barnehagene trenger alle sorter kompetanse. Mange rockemusikere jobber i barnehagen, vi trenger også de gode mattelærerne, fysikere, datafolk og andre. Uansett hva slags kompetanse du har er det bruk for deg i barnehagen. Mange barnehager har ofte fokus på litt «mykere» ting, som kulturarbeid, men rammeplanen har et mye videre fokus som inkluderer all slags kompetanse du besitter.
 

Oppdatert