Gå til innholdet

Elise Finnanger, 1. klasse Bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

«Her på DMMH lærer jeg om det jeg brenner mest for, av de beste»
21 år, hjemsted Oslo

For meg var det ikke noe annet alternativ enn å begynne på DMMH. Her er Norges beste barnehagelærerutdanning. Høgskolen er også er den eneste i landet som tilbyr linjen Flerkulturell forståelse og da var det klart at det var her jeg måtte søke. Det er her jeg kan lære om det som interesserer meg mest. 

Jeg er veldig interessert i andre kulturer, og synes det er givende å ha fokus på dette i en arbeidshverdag. Jeg har jobbet en del i barnehage og ser det er et sterkt og stadig økende behov for kunnskap om flere kulturer. 

Det har vært veldig interessant å se hvordan jeg selv har utviklet meg i løpet av tiden min på DMMH. Fordi jeg tidligere har jobbet i barnehage, kan jeg sammenligne og se hvordan jeg har utviklet meg når jeg er i praksis. Jeg ser hvordan det jeg lærer på høgskolen er med meg i praksis og jeg tenker mer over hvordan jeg jobber. 

Vi har et utrolig bra klassemiljø. Det er mangfoldig på mange måter, noen kommer rett fra videregående, andre er eldre og har mer erfaring og noen har stiftet familie. Vi kommer fra mange forskjellige steder i landet og vi hadde nok ikke møtt hverandre hadde det ikke vært for DMMH.  

Det er veldig gøy å være sammen med mennesker som er interessert i det samme som en selv. Allerede nå vet jeg at jeg har fått venner som vil vare resten av livet. 

En forskjell fra tidligere skolegang er at her inkluderer lærerne deg mer. De er interessert i det du har å komme med på en helt annen måte, og er veldig inkluderende. At så mange av lærerne våre har skrevet pensumbøkene gjør det lett å få helt konkrete svar om det er noe jeg lurer på. 

Man vet med sikkerhet at når man er ferdig på DMMH så har man den kunnskapen man trenger for å være en god pedagogisk leder.
 
Oppdatert