Gå til innholdet

Emiliana P. Mgaya, Master i spesialpedagogikk

“Masterstudiet er veldig interessant. Jeg har lyst til å skrive Masteroppgave om barn og kommunikasjon, og gleder meg til å fordype meg i det.”
Hjemsted: Tanzania, 36 år

Mgaya har en Bachelorgrad i spesialpedagogikk fra i Seabstian Kolowa Memorial University. Hun kom til DMMH som kvotestudent, etter først å ha studert norsk i 1 år ved Høgskolen i Volda.

Jeg liker meg veldig godt her på DMMH. Det er fint for meg å lære om nye begrep og idéer, og følge en utdanning som reflekterer mine egne mål.  Innholdet i masteren bekrefter og forsterker kunnskapen jeg fikk gjennom bachelorstudiet. 

Gjennom praksis har jeg lært utrolig mye. Jeg var på Dalgård skole og ressurssenter og ble imponert over hvor mange aktiviteter barna ble inkludert i. Det var lærerikt å se hvor mye barna fikk ta del i, og hvor mye de lærte. Der er jeg ikke vant til fra Tanzania, vi har foreløpig for lite kunnskap på det spesialpedagogiske feltet.

I praksis ble jeg også veldig imponert over lærerne og hvor godt de samarbeidet for barnas beste. Jeg hadde en utrolig positiv praksislærer som jeg lærte veldig mye av.

Det er veldig lærerikt å studere i et annet land. Jeg går i en veldig bra klasse, vi har mange spennende diskusjoner og jeg har fått gode venner der. Vi settes i forskjellige grupper, noe jeg lærer mye av. Hjemme snakket jeg engelsk, jeg bor sammen med flere andre internasjonale studenter, men på skolen snakker jeg norsk. Noen av pensumbøkene mine er på engelsk, og jeg kan også levere oppgaver på engelsk.

Det er stor forskjell på å være student i Norge og i Tanzania. Her er dere veldig godt forberedt på hvordan man kan hjelpe barn med spesielle behov. I Tanzania blir det ikke gjort så mye for denne gruppen.  Men det jobbes med å lage et bedre tilbud. Jeg håper på å reise til Tanzania i praksis neste gang. 
 
Oppdatert