Gå til innholdet

Stian Gåsland 2. klasse, Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid

"Da jeg fikk barn selv kjente jeg hvor viktig og verdifullt det er å jobbe med barn"
Hjemsted: Trondheim, 32 år
 
Etter å ha jobbet som frisør i mange år ønsket jeg meg en jobb der jeg kunne være mer aktiv. Jeg hadde lyst til å være mer ute, og til å jobbe med barn. Da var det naturlig å søke DMMH.

I ungdomstida var jeg med i et teaterlag, jeg ønsker å ta med kreativiteten min og lekenheten til barna. Jeg vil være der for dem slik at de kan få være helt seg selv. Barn elsker å utforske nye ting, jeg er også veldig nysgjerrig og liker å utforske verden med dem.

Nå jobber jeg som tilkallingsvikar i en barnehage. Det er veldig nyttig å ha den jobben ved siden av studiene, å få være ute i praksis. Når jeg kommer tilbake til høgskolen er det fint å få reflektert over det vi har erfart sammen med de andre i klassen. De fleste jobber i barnehage ved siden av, men ikke alle har erfaring fra barnehagen før de begynte på DMMH. Til sammen har vi masse erfaring og mange knagger å henge ting på. 

Det er noen ganger utfordrende å balansere studieliv, jobb og livet som småbarnsfar. En må gjøre noen prioriteringer, ha en god dialog med arbeidsplassen og en avklart hjemmesituasjon. For meg er det også viktig å være litt føre var og planlegge godt, slik at jeg ikke blir hengende etter med det jeg skal gjøre. 

Vi er 21 studenter i klassen, hvorav 5 menn. Det er veldig bra at det blir flere menn i dette yrket, vi har behov for barnehagelærere av begge kjønn. Som mannlig student blir du alltid plassert i grupper og klasser med andre menn. 

De fleste i klassen min bor i Trondheim, men vi har også studenter fra resten av fylket og fra Nord-Trøndelag. Vi har fått et veldig godt klassemiljø, vi har nok vært flinke til å gjøre ting sammen. Det er verdifullt å reflektere sammen med andre mennesker over det du er mest interessert i. Høgskolen har plassert oss i studiegrupper, noe som har vært veldig nyttig for meg.

Det er mye arbeid i grupper på deltidsstudiet, både på godt og vondt. Vi skal jo lære å bli flinke til å arbeide med barn, men som pedagogisk leder jobber man jo også med voksne. Det får vi god trening i gjennom gruppesamarbeidet.  Vi har hatt egne fremføringer på hvordan gruppene kan jobbe i team, og lærer mye av disse erfaringene. 

Oppdatert