Gå til innholdet

Thessa Gerritsen, 2. klasse Bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

"Studiet har satt mange tanker i sving, det får meg til å reflektere over den minste ting, og stimulerer evnen til å tenke kritisk. Jeg har lært mye, antagelig mer enn jeg er klar over nå."
Hjemsted: Nederland/Lillehammer, 25 år

Jeg flytta til Trondheim for å studere til grunnskolelærer, og så jobbet jeg litt i en liten barnehage. Det syntes jeg var veldig fint, det passet meg bedre å jobbe med de aller minste. Det er større fokus på det helhetlige barnet, der alle sider av barnet hele tiden blir tatt med i betraktning både med tanke på utvikling, lek og læring. Det er i mindre grad fokus på undervisning. 

På mange måter er barn forbilder for oss voksne, vi også har mye å lære av dem. Barn er så tilstede, de lever her og nå, de har få begrensninger og det umulige er mulig. Jeg har lyst å bidra til at barn får en best mulig oppvekst og støtte dem i deres utvikling. Å jobbe i barnehage er veldig allsidig og det finnes mange utfordringer. Ikke en dag er den samme, og det liker jeg. 

DMMH ble et klart valg, jeg hadde hørt mye positivt om skolen. Jeg ble også fort glad i Trondheim og ville ikke flytte her fra med det første. Da jeg oppdaget natur og friluftslinjen ble det tydelig at det var her jeg skulle gå. Klassen min har vært på mange turer, både korte og lengre. Du må ikke være veldig trent eller ha mange forkunnskaper for å gå denne linja, men man må like å være ute. 

Det jeg liker best med DMMH er de dyktige lærerne. Lærerne som motiverer og engasjerer og tar studentene på alvor. En merker at skolen stadig er i utvikling og jobber for å bli bedre. Vi har mange spennende, interessante og kreative fag, mye praksis og gjør mange praktiske aktiviteter knyttet opp mot det faglige. 

Praksis har vært lærerikt på alle måter. Man får virkelig kjent på hva det innebærer å være barnehagelærer, man får rett og slett kjent på realiteten. Gjennom praksis får vi mulighet til å koble teori og praksis sammen. Jeg har fått prøvd meg på mange nye ting, og dermed også blitt bedre kjent med meg selv. Det har åpnet mange nye dører. Man får mulighet til å prøve og feile og utvikle seg som menneske og i rollen som barnehagelærer. Det er spennende. 
 
Oppdatert