Gå til innholdet

Søk studieplass

Bachelor barnehagelærerutdanning

Du søker om opptak til barnehagelærerutdanning heltid og deltid ved DMMH via Samordna opptak.

Ordinær søknadsfrist 15. april. Ved realkompetanse eller særskilt vurdering er søknadsfrist 1. mars.

Master- og videreutdanning

Du søker om opptak til våre master- og videreutdanninger via DMMHs søknadsweb.

Søknadsfrist 15. april med noen unntak, se det enkelte studiets nettside.

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning

Vitnemål, karakterutskrift, attester og andre dokumenter som er relevante for det studiet du har søkt om opptak til, må lastes opp via «Mine dokumenter» i Søknadsweb innen 25. april. Du må laste opp dokumentasjon selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon.

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon på utdanning som er avlagt ved DMMH etter 2003. 

Avslutter du utdanning ved en annen institusjon i søknadsåret, må du laste opp dokumentasjon på dette innen 1. juli. Foreløpig karakterutskrift må lastes opp innen 25. april.

Det er viktig at du også dokumenterer praksis innen 25. april, hvis dette er et opptakskrav til studiet du søker.

Informasjon om opptakskrav finnes under det enkelte studietilbud på http://dmmh.no/studier  

Vær oppmerksom på at DMMH kan kreve at søkere som blir tatt opp, viser frem originale vitnemål og attester. Forfalskning er straffbart, og forsøk på dette vil politianmeldes.

Oppdatert