Gå til innholdet

Opptakskrav

Søkere til barnehagelærereutdanningen må tilfredsstille det generelle kravet for opptak til grunnutdanninger som ved statlige høgskoler: Generell studiekompetanse.
I generell studiekompetanse er det to krav. Fagkrav må enten være dekket innenfor eller tas i tillegg til krav om utdanning/praksis.

Utdanning/praksis:

Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning eller fagbrev/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen (fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års kombinasjon av praksis/utdanning)

Fagkrav:

De seks studiekompetansefagene er
  • Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig: 393 årstimer
  • Engelsk: 140 årstimer
  • Historie: 140 årstimer
  • Samfunnsfag: 84 årstimer
  • Matematikk: 224 årstimer
  • Naturfag: 140 årstimer

Realkompetanse

Dersom du ikke har studiekompetanse kan du søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du må da være 25 år eller mer det året du skal søke om opptak, og mene at den praksis og utdanning du har kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse.

Du kan lese mer om realkompetanse på Samordna opptaks nettsider.

For mer informasjon

Mer informasjon om generell studiekompetanse, poengberegning og opptaksprosedyre, finner du på Samordna Opptak.
Oppdatert