Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagens verdigrunnlag

DMMH kan som samarbeidspartner bidra til kompetanseutvikling innen alle satsningsområdene i kompetansestrategien.

Under emnet Barnehagens verdigrunnlag kan dette være:
  • Barn og barndom (Barns rettigheter og barndommens egenverdi)
  • Demokrati (Barnehagen som demokratisk fellesskap?)
  • Mangfold og gjensidig respekt (Menneskesyn?)
  • Likestilling og likeverd
  • Bærekraftig utvikling
    • Livsmestring og helse