Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Mulige temaer kan være:
 • Kulturens betydning for det pedagogiske arbeide
 • Endringsledelse
 • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid
 • Ledelse av pedagogiske prosesser
 • Mot til å lede
 • Perspektiver på konflikthåndtering. Den viktige og vanskelige samtalen
 • Teamutvikling/teamledelse
 • Observasjon av barn i barnehage
 • Hva er digital dømmekraft og hvordan kan personalet bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier?
 • Barn, IKT og etikk
 • Hvordan kan en årsplan bidra til å sette rammer for barnehagens pedagogiske virksomhet
 • Barnehagens innhold, mellom plan og spontanitet