Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagens verdigrunnlag

Mulige temaer kan være:
  • Etikk i barnehagen
  • Hvordan kan verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i bhg?
  • Barns medvirkning i et etisk perspektiv
  • Danning og læring
  • Se, æ klare det! Barnehagens betydning for barns positive selvoppfattelse