Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

Mulige temaer kan være:
  • Dramatisk lek og pedagogisk drama i et danningsperspektiv
  • Leik og fortelling som inngang i et flerkulturelt arbeid
  • Ulikheter som ressurs
  • Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn
  • Natur og miljø – undring i naturen?
  • Boltrelek og lekeslåssing i barnehagen
  • Barnehagens forebyggende arbeid i et psykososialt perspektiv
  • Fra dårlig magefølelse til bekymringsmelding. Barnehagens ansvar for å avdekke og støtte barn i utsatte livssituasjoner
  • Se meg. Hvordan klarer vi å møte enkeltbarn slik vi ønsker i barnehagens travle hverdag