Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kommunikasjon og språk

Mulige temaer kan være:
  • Hvordan skape kultur for lesing i barnehagen
  • Språkutvikling og språkvansker
  • Språkforståelse og mangfold i barnehagen
  • Musisk samspill med de minste i barnehagen
  • Drama, forming, fysisk aktivitet, musikk
  • Skal vi leke en bok? Om litteraturformidling og språkmiljø i barnehagen